Fysiogym Enschede

 

Arbeidsfysiotherapie

Bij arbeidsgerelateerde klachten van een werknemer is de interventie van de arbeidsfysiotherapeut een direct en betaalbaar middel. Ook bij klachten die niet door het werk veroorzaakt worden maar deze wel nadelig beïnvloeden kan de arbeidsfysiotherapeut van nut zijn. We spreken dan van arbeidsrelevante problemen.
Een vroegtijdige signalering bevordert de snelle interventie waardoor verergering van de klachten kan worden voorkomen. Het instellen van een (advies) spreekuur is hiervoor een adequaat middel. Tijdens dit spreekuur kan informatie en advies worden gegeven voordat klachten leiden tot verzuim. In overleg met het bedrijf kan dit laagdrempelig middel periodiek worden gehouden, bv 1x per week of zoveel vaker als gewenst.

Adviesspreekuur

Het adviesspreekuur wordt uitgevoerd door een arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut.
Het spreekuur kan, indien gewenst, op locatie worden gehouden.

Wat is het doel?

·   Snelle interventie

·   Vroegtijdige signalering

·   Bepalen van noodzaak nader onderzoek:
   - uitgebreide ( fysieke) intake
   - werkplekonderzoek

·   Vaststellen vervolg:
   - start fysiotherapie
   - verwijzen naar (bedrijfs) arts
   - aanpassen werkzaamheden

Kosten

De interventie van de arbeids- en bedrijfsfyiotherapeut, het adviesspreekuur en werkplekonderzoeken, worden op basis van offerte aangeboden.
Verwijzingen naar (bedrijfs) arts, specialisten en de uitvoering van reguliere fysiotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Deze zaken zullen waar mogelijk dan ook rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars gedeclareerd kunnen worden.

 

© by FysioWork | Webspace