Fysiogym Enschede

Arbeidsinterventie

Arbeidsinterventie door FysioWork Twente

Arbeidsinterventie richt zich op specifiek werkgerelateerde en/of werkrelevante zaken waarin het fysieke aspect zeer belangrijk is. De werkomgeving en mentale aspecten hebben eveneens een grote invloed op deze specifieke zaken. Door multidisciplinair te werken wordt aan de werkgever op een doeltreffende manier aangereikt hoe op een praktische wijze invulling gegeven kan worden aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Ook het ziekteverzuim kan hierdoor geminimaliseerd worden. De professionele en multidisciplinaire interventie levert bedrijven een complete en directe aanpak van werkgerelateerde en werkrelevante problematiek.

FysioWork Twente werkt kostenbesparend door:

·   Organisatie ( kleine overhead)
·
   Korte lijnen in multidisciplinaire samenwerking
·
   Waar mogelijk declareren bij reguliere zorgverzekering

FysioWork Twente is effectief door:

·   Herkenbaarheid ( vast aanspreekpunt)
·
   Gebruik van ervaren professionals
·
   Snelle interventie en korte lijnen
·
   Duidelijke en haalbare adviezenFysioWork Twente diensten en producten


1. Arbeidsfysiotherapie ( individu)
2. Bedrijfsfysiotherapie (organisatie)
3. Adviesspreekuur fysieke belasting
4. (Individueel) werkplekonderzoek
5. Stoelmassage op locatie
6. Advies en begeleiding
7.  Bedrijfsfysioth. spreekuur op locatie : ( min. 2 uur)
8.  Werkplekbezoek/ bedrijfsfysiotherapeutische nazorg:( min 2 uur)
9.  Uitgebreide intake: ( bepalen aard / oorzaak klacht, vaststellen belasting vs belastbaarheid, rapportage)

  Tarieven:  Alle diensten en producten op basis van offerte.

 

 

© by FysioWork | Webspace