Fysiogym Enschede

 

Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut verleent diensten op het gebied van arbo-zorg in instellingen en bedrijven. Deze specialist richt zich met name op bedrijfsprocessen en organisatie waarbij de fysieke en ergonomische werkomstandigheden in kaart worden gebracht.

De bedrijfsfysiotherapeut kan:

·   Per afdeling de fysieke belasting in kaart brengen en analyseren
·
   Adviseren ten aanzien van aanpassen fysieke belasting medewerkers
·
   Adviseren ten aanzien van verhogen fysieke belastbaarheid medewerkers
·
   Adviseren ten aanzien ergonomische opstelling en inrichting van de afdeling
·
   Adviseren in aanpassing van de individuele werkplek
·
   Ondersteunen in opstellen Arbo jaarplan
·
   Ondersteunen in de uitvoering van een RI&EStapsgewijze werkwijze bedrijfsfysiotherapeut

Stap 1: aan de hand van door de klant verstrekte informatie formuleren van de gezondheidsproblematiek.
Stap 2: vaststellen van plan van aanpak met bijbehorende offerte en presentatie aan de klant.
Stap 3: start met onderzoek binnen de betreffende afdeling(en)
Stap 4: formuleren van adviezen
Stap 5: presenteren van rapport aan klant.
Stap 6: assisteren in, cq uitvoeren van, invulling geven aan realiseren van geadviseerde aanpassingen. ( optioneel)

Inhoudelijke werkwijze

De bedrijfsfysiotherapeut verdiept zich in de eventuele
gezondheidsproblematiek die reeds bestaat binnen het bedrijf en/of de afdeling(en).
Binnen een bedrijf wordt de gezondheidsproblematiek door diverse zaken beïnvloed.

De bedrijfsfysiotherapeut richt zich met name op die zaken welke te maken hebben met fysieke belasting. Om de andere facetten niet te vergeten werkt de bedrijfsfysiotherapeut nauw en intensief samen met andere disciplines die zich eveneens bezig houden met arbeid en gezondheid in bedrijven.

Zodra de gezondheidsproblematiek duielijk is richt de bedrijfsfysiotherapeut zich op preventie. De preventie kent een aantal typen:

·  In de primaire preventie wordt gewerkt aan het voorkomen van het ontstaan van gezondheidsproblemen.

·  In de secundaire preventie wordt gewerkt aan het voorkomen van herhaling van reeds eerder bestaande gezondheidsproblemen.

 

 

 

© by FysioWork | Webspace